Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Dobrovolnická služba v Sasku

11. 07. 2016 - Články -> Aktuality

Staňte se dobrovolníkem v mezinárodní dobrovolnické službě!


- Interkulturní otevírání se; odstraňování jazykových a kulturních bariér, získání praxe a osobní rozvoj

Zveme vás k jedinečné příležitosti prožít až 1 rok v Německu, dobrovolně pracovat v organizaci, kterou si vyberete z široké nabídky. Nejen, že si zdokonalíte němčinu, ale máte šanci navázat kontakty pro váš další osobní a profesní rozvoj.


- Dobrovolnická služba

Dobrovolníci obohacují všední život idealismem a energií - přestavují inspiraci, posilu při každodenní práci německým organizacím. Pro dobrovolníky je to příležitost získat pracovní zkušenosti v zajímavých oborech. Můžete se zapojit do práce s dětmi, postiženými lidmi, ve zdravotnictví, v kultuře, ekologii, či v oblasti vzdělávání.
Spolu s německým partnerem PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen nabízíme:
o Vyhledání optimálního pracovního místa pro vás - propojení s organizací a její návštěvu.
o Proškolíme vás, vybavíme informacemi a bude vám pomáhat český a německý koordinátor.
o V průběhu roku se budete dále vzdělávat v oblasti projektů, managementu, jazykových dovednostech
o Zpracujeme s vámi všechnu dokumentaci, včetně smlouvy, vyplácení kapesného, pojištění a další.
Kompetentní poradenství a podporu pracovního místa a dobrovolníka v otázkách spojených s dobrovolnickou službou i podporu v případě konfliktů a v krizových případech.

V kostce:
Projekt realizujeme každý rok. Zahájení a ukončení dobrovolnické služby:
01. 09. 2016 až 31. 08. 2017 - možný je i pozdější nástup


Věk dobrovolníků: mezi 18 a 30 lety (poradíme si i se staršími zájemci)
Týdenní pracovní doba: 35 hodin / 5 hodin pro vlastní osvojování jazyka
Vzdělávací dny pro dobrovolníky: 25 dnů; Počet dnů dovolené: 26 dnů
Zajištěné je zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění.
Dobrovolníkovi bude vyhledáno levné ubytování a bude disponovat s částkou 450 Eur/měsíc.
Příspěvek zájemce: vstupní administrativní poplatek 500 Kč v případě vážného zájmu


Kontakt: Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem,
Zuzana Unčovská zuzana.uncovska@dcul.cz +420 608 261 848
Německý partner: www.parisax-freiwilligendienste.de

 

Vložila Hana Hamplová, vedoucí ICM Teplice