Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Jste mladí a nemůžete najít práci?

2. 08. 2016 - Články -> Informace z regionu

Jste mladí, hledáte práci, ale stále se vám to nedaří? Pak právě pro vás je tu velmi zajímavá příležitost, a to projekt Transfer. Je připraven pro mladé lidi do 29 let věku, kteří jsou buď momentálně, nebo dlouhodobě bez práce a chtějí to změnit.

Mohou se přihlásit do projektu Transfer a využít komplex poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, jež jim pomohou opět najít zaměstnání.

Jak projekt probíhá? V našem kraji je několik míst, kde se můžou mladí lidé přihlásit. V Mostě se kontaktní místo nachází v ulici Petra Jilemnického ve spolku Most k naději.

„Se zájemcem o zařazení do projektu pracuje osobní poradce. Spolupráce je individuální, poradce zjišťuje, proč se dotyčnému zatím nepodařilo práci sehnat, jak dlouho je již bez zaměstnání a pomáhá mu opět práci najít a přitom využívá všech podpůrných aktivit projektu Transfer," uvedla Renata Steinerová, osobní poradkyně projektu Transfer, spolek Most k naději. „Klient musí splnit podmínku 40 hodin nebagatelní podpory, tedy své intenzivní čtyřicetihodinové aktivní účasti v projektu, během které s ním budeme pracovat, v případě nástupu na dotované zaměstnání je požadována minimálně měsíční účast klienta v projektu," dodala Renata Steinerová.

Hlavním cílem projektu Transfer je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Specifické cíle projektu mají aktivizovat cílovou skupinu a vrátit či zapojit ji na trh práce.
Poradenský program Nová perspektiva

Klient v projektu může využít poradenský program Nová perspektiva, tedy padesátihodinového motivačního kurzu, díky kterému získá novou pracovní energii, či správné pracovní návyky a na jehož konci obdrží potvrzení o absolvování kurzu. Což mu zase pomůže při vstupních pohovorech u zaměstnavatelů. Osobní poradce také klienta může doprovodit na schůzku se zaměstnavatelem a poskytne související servis i po jeho nástupu do zaměstnání. Klient tak nabývá větší jistoty a sebevědomí.
Práce na zkoušku

Zajímavou příležitostí pro uchazeče je takzvaně práce na zkoušku, tzv. cvičné dílny, tedy možnost získávání nových pracovních zkušeností, které uchazeči projekt Transfer umožní, a to ve spolupráci se školami zřizovanými Ústeckým krajem, preferovány budou dílny v technických oborech, gastro oborech či administrativy. Cílem je opět získávání správných pracovních návyků, včasný příchod do zaměstnání, dodržování pracovní doby, odpovědnost za svěřený úkol a podobně.
Beru to za své

Lákavá je také možnost sdílení jednoho pracovního místa zaměstnancem v předdůchodovém věku nebo staršího padesáti let a mladého nového zaměstnance, tedy uchazeče projektu Transfer, tzv. Beru to za své. Zaměstnavatel zaměstná na své náklady tuto pracovní sílu na takzvané nekolidující zaměstnání, tedy zaměstnání, při kterém bude moci být souběžně veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zůstává i nadále klientem projektu a získává prostor na zapracování se ve spolupráci se starším zkušeným pracovníkem. V případě úspěšného zapracování se a osvědčení se v očích zaměstnavatele, bude tomuto zaměstnavateli nabídnuta možnost změny tohoto pracovního úvazku na úvazek plný formou dotovaného pracovního místa. V opačném případě se klient s nově nabytými zkušenostmi a dovednostmi vrací zpět do projektu, může nadále využívat jeho aktivit a pokračuje snaha zprostředkovat mu zaměstnání.
Rekvalifikační kurzy

V projektu se počítá i s možností účastni na rekvalifikačních kurzech, ty budou realizovány podle zájmu všech uchazečů zapojených do projektu, mohou to být kurzy typu pracovník v sociálních službách kadeřnice, kadeřník, svářeč, účetní, řidič, řidič sk. B, C a další i specifické kurzy. Jaké přesně, bude záležet na zájmu uchazečů, kurzy budou tedy takzvaně soutěženy.
Ze školy do podnikání

Šanci v projektu mají i mladí lidé, absolventi středních škol v poradenském programu Ze školy do podnikání. Ten jim umožní CS získat podnikatelské kompetence a zahájit dráhu úspěšného podnikatele.
Doprovodná opatření

Aktivní uchazeči projektu mají možnost využít v průběhu účasti v projektu i doprovodná opatření, která představují mzdové příspěvky, úhradu cestovného, stravného a jiné např. úhradu vstupní lékařské prohlídky při nástupu do zaměstnání, úhradu výpisu z rejstříku trestů. To vše napomáhá bezproblémovému nástupu do zaměstnání.
Kde se v Mostě přihlásit

Pokud je vám 29 let a méně, nepracujete a ani se nevzděláváte, nejste s tímto stavem spokojeni nebo vám hrozí sociální vyloučení, pokud chcete svoji situaci změnit a zásadně zlepšit své šance na nalezení zaměstnání, kontaktujte p. Renatu Steinerovou, na tel. č. 720 977 630 nebo mailem na administrativa@mostknadeji.cz, případně navštivte osobně Most k naději, na adrese P. Jilemnického 1929 Most.

Projekt Transfer je již odstartován a potrvá do 31. října 2018. Realizátorem projektu je Ústecký kraj.

Zdroj : http://www.e-teplicko.cz

Vložila : Hana Hamplová, vedoucí ICM Teplice