Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Poslední výzva - stipendium pro romské studenty VŠ

9. 05. 2016 - Články -> Aktuality

Upozorňujeme na poslední výzvu týkající se možnosti získat stipendium na studium pro romské studenty VŠ (až do výše 2 000 EUR!.

Mohou žádat i studenti 4.roč. středních škol, kteří se teprve na vysokou školu hlásí. Stipendium není omezeno věkem žadatele, žádat mohou studenti jak denního, tak dálkového studia.

Oceníme i pokud tuto výzvu např. nasdílíte na svém FB, tak aby mělo možnost tuto podporu využít co nejvíce studentů.


Více informací a vstup do online žádosti je níže nebo v příloze:

http://www.romskastipendia.cz/index.php/stipendia/stipendia-pro-vysokoskolaky

 

Vložila Hana Hamplová

vedoucí ICM Teplice