Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Soutěž školních časopisů 2017

30. 03. 2017 - Články -> Informace z regionu

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě školních periodik nebo klubových či oddílových. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2016 organizujeme již jedenáctý ročník soutěže.

Pro účast v soutěži stačí vyplnit přihlášku do příslušného krajského kola a zaslat na adresu organizátora.

Postup je následující:
1. Vyplnit elektronickou formu přihlášky: https://goo.gl/forms/FIj0ztovhpP0qHW13
2. Vybrat alespoň 2 čísla z období 2016-2017.
3. Vytištěnou přihlášku s časopisy poslat do 10. dubna 2017 (rozhodující je razítko na obálce) na organizátora: Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s., Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno. Případně svého koordinátora v kraji - www.skolnicasopisroku.cz
4. Nezapomeňte na obálku napsat krajské kolo: a příslušný kraj

Zásilky zasílejte prosím obyčejně.

Z každého kraje postoupí do celostátního kola maximálně dva časopisy z každé kategorie (I. stupeň, I + II. stupeň, II. stupeň, II. stupeň + střední školy, střední školy, webové stránky, oddílové časopisy, cizojazyčné časopisy) a maximálně jeden časopis z kategorií (obsah, grafika, titulní strana).

V rámci slavnostního vyhlášení proběhne setkání s finalisty soutěže a novinářské dílny. Také se dozvíte, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů.


Informace poskytne ředitel soutěže Školní časopis roku 2017
Petr Kantor, e-mail: kantor@askcr.cz, mobil: +420 777 021 478
http://askcr.cz/casopis/