Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Výzva pro romské studentky

21. 08. 2017 - Články -> Aktuality

Výzva je určena budoucím romským studentkách středních pedagogických škol (které nastupují v září do 1. ročníku). Stipendium uděluje v České republice nadace Romský vzdělávací fond již 4. rokem.
Programové aktivity jsou zaměřené na podporu romských studentek na středních pedagogických školách studující obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika" nebo „Pedagogické lyceum".


Stipendistky v rámci programu obdrží:


- pomoc při přípravě na studium na střední škole, mentoring během studia, pokrytí nákladů nezbytných pro studium na střední škole (cestovné, stravné, náklady na ubytování, případně školné

- pokud se jedná o studium na soukromých školách), finanční podporu/ stipendium ve 3. a 4. ročníku, pomoc při zprostředkování povinné praxe, pomoc při hledání zaměstnání v regionech s vysokým počtem Romů a asistenci při přijímacích řízeních na vysokých školách.


Hlavním cílem projektu je zvýšit počet romských učitelek v předškolních zařízeních v České republice, což může pozitivně přispět k zvýšení počtu romských dětí v předškolním vzdělávání. Je prokázáno, že kvalitní předškolní příprava je zásadní pro úspěšný vstup dětí do vzdělávacího procesu.


Studentky, které jsou přijaty na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika nebo Pedagogické lyceum, musejí v rámci přihlašovacího proces zaslat své přihlášky (spolu s vysvědčením za 8. - 9. ročník ZŠ) do 31.8 2017 a spolu s potvrzením o přijetí na střední školu).


Tato výzva se týká pouze studentek, které nastupují od září do 1. ročníku středních pedagogické školy nebo lycea v denním studiu! Přihlášky do jiných oborů nebo ročníků nemohou být do tohoto přijaty! Více informací o jiných možnostech stipendijní podpory navštivte stránky: www.romskastipendia.cz.
Bude Vám velice vděčni, pokud tuto inforamci budete dále šířit tak, aby se dostala k co největšímu počtu možných zájemkyň.


Více informací na emailové adrese: yveta.kenety@romaeducationfund.org nebo na tomto odkazu:
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vyzva-pro-romske-studentky-strednich-pedagogickych-skol-stale-otevrena

Vložila Hana Hamplová, vedoucí ICM Teplice