Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Dotazník ICM Teplice

Cílem dotazníku je zjistit preference zájmu široké veřejnosti, a na základě těchto preferencí vytvořit koncepci činnosti na čtyřleté období (2015 – 2018), která bude tyto aspekty reflektovat. Vyplněné dotazníku je zcela anonymní a dobrovolné. Děkujeme za vyplnění a věnovaný čas.

Pohlaví

Žena
Muž

Status

Student/ka
Zaměstnaný/ná
Živnostník
Mateřská dovolená
Nezaměstnaný/ná
Jiné:

Věkové rozpětí

Méně než 15
15 – 26
26 – 40
40 – 60
Více jak 60

Kdyby ses měl/a zúčastnit besedy, jaká oblast by tě nejvíce zajímala?

Životní styl (oblečení, trendy, móda, technika)
Životní problémy (drogy, alkohol, zneužívání, šikana a jiné)
Životní situace (jak vyřídit? Kde vyřídit? Proč vyřídit?)
Životní nesouznění (lidská práva, vzájemné soužití, na co mám právo?)
Možnosti pro mě (jak vycestovat zdarma, kam? Jak? Práce, stáže, brigády?)
Politika a občanská angažovanost
Jiné:

Kdybys měl/a absolvovat workshop, jaký nejvíc?

Ekologický
Lidskoprávní
O dobrovolnictví
Jiné:

Podpořil/a bych benefici na podporu:

Zdravotně postižených
Ekonomicko–sociálně slabých (matky po mateřských, dětské ústavy)
Rozvojových zemí (Afrika, Asie, Jižní Amerika)
Po živelných pohromách
Jiné:

Ve svém volném čase bych přišel/la na:

Veřejnou diskusi na společenské téma
Hravé odpoledne pro veřejnost
Kulturní vystoupení
Přednášku
Zážitkový workshop
Jiné:

Prostor pro vzkaz, připomínku, nápady, kritiku, pochvalu:

Kontrola proti SPAMU:

Zapiště číslici stotři: