Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Focus Teplice z.s. spolupracuje s Domem dětí a mládeže na programech prevence sociálně patologických jevů, drogové prevenci a na resocializaci a zaměstnávání ohrožených skupin mládeže. V roce 2000 zprovoznil v DDM poradenskou a informační agenturu "Informační centrum mládeže"

 

Kontakt:

Předseda FOCUS Teplice: Aleš Perch
DDM Teplice,Masarykova tř.70.
Tel. 417 538 840,e-mail: reditel@ddmteplice.cz
IČO : 63787245

 

Informační centrum pro mládež Teplice

DDM Teplice,Masarykova tř.70.
Tel. 417 5633 573,e-mail: icm@ddmteplice.cz
Koncepce činnosti:

FOCUS Teplice přímo navazuje na systém práce zájmové,výchovné a vzdělávací teplického DDM,tuto přímo i nepřímo podporuje a rozvíjí se zřetelem na program Vzdělávacího a konzultačního střediska DDM.
FOCUS Teplice samostatně vypracovává a organizačně zajišťuje projekty vztahující se k prevenci nežádoucích jevů obecně,hlavním zadavatelem je MŠMT ČR
FOCUS Teplice provozuje Informační centrum pro mládež

Dále v rámci programu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnatelné mládeže v součinnosti s DDM Teplice vytváří za podpory ÚP Teplice nové pracovní příležitosti v rámci obecně prospěšných prací.

V rozmezí let 1995-97 byla z prostředků FOCUS Teplice vybavena chráněná krejčovská dílna jako součást rozsáhlého programu „Integrační centrum",ve které byly v pracovním a resocializačním kurzu umístěny obtížně zařaditelné nezaměstnané dívky ÚP Teplice.

V rámci mezinárodních odborných stáží a výměn programu Leonardo da Vinci, českého národního vzdělávacího fondu absolvovali 4 stážisté odbornou praxi v Dánsku, zaměřenou na zaměstnávání a vzdělávání problémových menšin.

V roce 2001 OS FOCUS podalo 3 projekty zaměřené na integraci romského etnika, včetně podpůrného projektu Nadace pro rozvoj občanské společnosti,"Gabriel".

 

Pohlaví

Žena
Muž

Status

Student/ka
Zaměstnaný/ná
Živnostník
Mateřská dovolená
Nezaměstnaný/ná
Jiné:

Věkové rozpětí

Méně než 15
15 – 26
26 – 40
40 – 60
Více jak 60

Kdyby ses měl/a zúčastnit besedy, jaká oblast by tě nejvíce zajímala?

Životní styl (oblečení, trendy, móda, technika)
Životní problémy (drogy, alkohol, zneužívání, šikana a jiné)
Životní situace (jak vyřídit? Kde vyřídit? Proč vyřídit?)
Životní nesouznění (lidská práva, vzájemné soužití, na co mám právo?)
Možnosti pro mě (jak vycestovat zdarma, kam? Jak? Práce, stáže, brigády?)
Politika a občanská angažovanost
Jiné:

Kdybys měl/a absolvovat workshop, jaký nejvíc?

Ekologický
Lidskoprávní
O dobrovolnictví
Jiné:

Podpořil/a bych benefici na podporu:

Zdravotně postižených
Ekonomicko–sociálně slabých (matky po mateřských, dětské ústavy)
Rozvojových zemí (Afrika, Asie, Jižní Amerika)
Po živelných pohromách
Jiné:

Ve svém volném čase bych přišel/la na:

Veřejnou diskusi na společenské téma
Hravé odpoledne pro veřejnost
Kulturní vystoupení
Přednášku
Zážitkový workshop
Jiné:

Prostor pro vzkaz, připomínku, nápady, kritiku, pochvalu:

Kontrola proti SPAMU:

Zapiště číslici stotři: